121 One-to-One

Usługa cyfrowa 121 uniezależnia użytkowników od tempa oraz jakości wdrożeń informatycznych realizowanych przez strony trzecie. Osobiste schowki zaszyfrowanych informacji dają użytkownikom bezpieczeństwo, prywatność a jednocześnie ich wszechdostępność, gdziekolwiek i kiedykolwiek oni tych informacji potrzebują. Większość zastosowań 121 jest realizowanych poprzez aplikacje wirtualnego komputera osobistego.

obecne aplikacje 121

wirtualny komputer osobisty 121
punkt wyjścia zaistnienia w środowisku 121 oraz korzystania z jego aplikacji.

Osobiste informacje medyczne

cyfrowe dokumenty osobiste
automatycznie aktualizowane identyfikacje i konfigurowalne zestawy uprawnień

cyfryzacja dokumentacji i procesów prawnych ze ściśle kontrolowanymi regułami dostępu

cyfrowa książka pojazdu

system wystawiania oraz płatności faktur cyfrowych, w tym i masowo wystawianych rachunków domowych

bezposrednia kontrola własnych ogłoszeń na ekranach elektronicznych

kryptograficzne bezpieczeństwo informacji osobistych w portalach społecznosciowych

Szyfrowany Internet Rzeczy (EIoT) - wydajne, bezpieczne i odporne na ataki, rozproszone siatki informatyczne.
technologie 121 i organizacje

Technologia sieciowych schowków szyfrowanych informacji leżąca u podstaw systemu 121.

Dokumenty cyfrowe to najczęstszy rodzaj obiektów w schowkach 121.

Siećpospolita to uczestnicy systemu 121 oraz tworzone między nimi bezpieczne relacje teleinformatyczne.

My Naród.
firmy zaangażowane w rozwój systemów 121

CLAN Systems Ltd

e-Ja Sp. z o.o.

HansenNet Sp. z o.o.

Hansenagat Hyzmatlary