Oskar Nikolai Hansen
Zofia Aleksandra (Garlinska)
Alvar Herman Hansen
Wanda (Pietrasińska)
Karolina Hansen